The Battle of the Teams Logo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obecné

 • Týmový maratonský závod na 42,195 km (ne štafetový).
 • 5 týmů.
 • Celkem 30 profesionálních atletů z Afriky, Asie, Evropy a Ameriky.
 • V každém týmu by měl být minimálně 1 český atlet.
 • 4 z 6 atletů bodují. 2 atleti figurují jako ‘náhradníci’ a jejich výsledek se započítává pouze v případě, že jeden nebo více členů základní sestavy závod nedokončí.
 • Výsledný čas profesionálních atletů je přepočítán na bodovou hodnotu podle systému bodových tabulek World Athletics. Časy skupiny ALL RUNNERS pak pomocí speciálního RunCzech Running League bodovacího systému.
 • Vyhrává tým s nejvyšším počtem bodů.
 • I v roce 2024 dojde ke stanovení tzv. ALL RUNNERS Personal Best pro komunitu ALL RUNNERS. Jedná se o průměrný finisherský čas na trati Prague International Marathon z roku 2023, který činí 4:05:45.
 • I v roce 2024 dojde k vyhlášení absolutního vítěze v kategorii ALL RUNNERS. Podmínkou vítězství je registrace ve vítězném týmu Battle of the Teams 2024 a získání nejvyššího počtu bodů v rámci tohoto týmu.

Profesionální atleti

 • Běžci budou spravedlivě rozdělení dle osobních rekordů.
 • Pokud některý člen týmu zaběhne osobní rekord, získá bonus ve výši 3 % svého výkonu.

All Runners

 • Na celkovém bodovém součtu týmu se podílí také skupina běžců ALL RUNNERS.
 • Každý účastník Prague International Marathon má možnost přihlásit se do jednoho ze čtyř týmů a stát se tak členem skupiny ALL RUNNERS daného týmu.
 • Bodové zisky členů daného týmu se sečtou a vydělí počtem členů daného týmu. Takto vznikne bodový průměr za skupinu ALL RUNNERS daného týmu, který se připočítá k bodům profesionálních atletů stejného týmu.
 • Pokud běžec ze skupiny ALL RUNNERS překoná tzv. All RUNNER Personal Best, tak bude stejně jako v případě profesionálních atletů ohodnocen bonusovými body ve výši 3 % ze svého bodového ohodnocení.

Další

 • Každý tým bude zastoupen českou sportovní celebritou.
 • Každý tým ponese titulární název partnera, který bude tým podporovat.
 • Každý tým oblékne oficiální barvu týmu a přispěje finančními prostředky na charitativní organizaci.
 • Kapitáni zastanou důležitou roli v podporování a reprezentování svých týmů.
 • Hodnocené kategorie - Prize money.
  • Týmová - vítězný tým profesionálních atletů si rovnoměrně rozdělí finanční odměnu
  • Individuální - nejlepší bodový výkon člena ALL RUNNERS komunity z vítězného týmu bude finančně ohodnocen

Pravidla

  Závod: Prague International Marathon 2024 (“Závod”)
  Ocenění: World Athletics Elite Label Race
  Datum závodu: 5. května 2024
  Čas závodu: 9.00 CET
  Organizátor závodu: Prague International Marathon, spol. s.r.o. (“PIM”)
  Ředitel závodu: Carlo Capalbo

 • Účastníci: 30 předem vybraných, smluvních atletů (“účastníci”).
 • Účast v závodě je podmíněna podepsanou smlouvou mezi atletem a organizátorem a všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými souhlasil každý účastník a PIM.
 • Účast ostatních účastníků ve skupině ALL RUNNERS je dobrovolná a podmíněna souhlasem s všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Závod se uskuteční s oficiálními vodiči.
 • Pozice a výhry jsou určeny dle oficiální časomíry (gun time).
 • Všichni účastníci musí dodržovat všechna pravidla World Athletics a Českého atletického svazu a s tím spojená pravidla týkající se obuvi, závodního dresu a sponzorských pravidel. Všechny boty a závodní dresy budou prověřeny před začátkem závodu.
 • Účastníci budou zařazeni do 5 týmů, každý má přiřazeného komerčního partnera a charitu.
 • Každý účastník získá na základě svého cílového času odpovídající počet bodů dle bodování World Athletics. Výsledný bodový zisk týmu je dán bodovým součtem jednotlivých členů týmu. Do bodového zisku týmu jsou počítání nejvýše 4 účastníci, kteří zároveň dokončí závod v limitu 2:45:00. Pátý člen týmu – skupina ALL RUNNERS přispívá do celkového výsledku průměrným bodovým ziskem všech členů daného týmu vypočítaného dle speciálního RunCzech Running League bodovacího systému.
 • Vítězem se stává tým s nejvyšším počtem získaných bodů.
 • První atlet z daného týmu, který odstoupí ze závodu, bude nahrazen záložním atletem stejného pohlaví, pokud takových atletů bude více, budou nahrazeni jiným atletem bez ohledu na pohlaví atleta.
 • Nárok na prize money v kategorii amatérských běžců náleží nejrychlejšímu amatérskému běžci za podmínky, že je součástí vítězného týmu Battle of the Teams 2024 a získá nejvyšší počet bodů přepočtem jeho výsledného času na body dle tabulek RunCzech Running League a stane se tak amatérským vítězem závodu Battle of the Teams v daném ročníku.
 • Vyhlášení amatérského vítěze závodu Battle of the Teams 2024 podle těchto kritérií je definitivní a neměnné.
 • Výše prize money pro kategorii amatérských běžců je stanovena na 10 000 Kč pro běžce, který splní následující podmínky:
  • je součástí vítězného týmu Battle of the Teams 2024
  • získá nejvyšší počet bodů v daném týmu přepočtem jeho výsledného času na body dle tabulek RunCzech Running League a případného bonusu za pokoření tzv. ALL RUNNERS Personal Best
 • Organizátoři a smluvní dodavatelé budou používat během Závodu speciální nahrávací zařízení – fotoaparáty, kamery a drony.
 • Další pravidla a nařízení budou komunikována před začátkem závodu.
 • Kompletní harmonogram akce a další informace o závodě budou komunikovány před začátkem závodu.